Bình Thuỷ

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà Thuốc Hồng Đào 0931789074 Cần Thơ Quận Bình Thủy 300 Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ
2 Nhà thuốc An Thới 0979997345 Cần Thơ Quận Bình Thủy 294 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Cần Thơ