Cái Răng

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Phạm Tâm 0948870887 Cần Thơ Quận Cái Răng M30 đường số 6, Khu dân cư Miền Nam, Quận Cái Răng, Cần Thơ