Cát Hải

STT TÊN NT SĐT TỈNH QUẬN/HUYỆN ĐỊA CHỈ
1 Nhà thuốc Vũ Duyên 0338155535 Hải Phòng Cát Hải 174 Cát Linh, Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng