Chiêm Hóa

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nhà Thuốc Thanh Yên 0984243355 tuyên Quang Chiêm Hóa Chợ Vĩnh Lộc, TT Chiêm Hóa, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
2 Quầy thuốc Lã Thị Oanh 0978648368 tuyên Quang Chiêm Hóa Tổ Vĩnh Quý ,Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá/TUYÊN QUANG
3 Quầy Thuốc Trung Huệ 0336249176 Tuyên Quang Chiêm Hóa chợ trung tâm Xã Yên Nguyên
4 Quầy thuốc Mai Trang 0349757039 Tuyên Quang Chiêm Hóa Tổ vĩnh thiện TT Vĩnh Lộc
5 Quầy thuốc Bàn Chí Đức 0982801182 Tuyên Quang Chiêm Hóa Thôn Phúc Tâm, Xã Phúc Thịnh
6 Quầy Thuốc Tuấn Thuần 0979879185 Tuyên Quang Chiêm Hóa Số 134, tổ vĩnh quý , tt vĩnh lộc