Huyện Tuần Giáo

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Điện Biên
Tuần Giáo
Đại lý Hải Yến Khối Sơn Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên 03461006