Hoành Bồ

STT Khu vực Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Hoành Bồ Quầy thuốc doanh nghiệp Số 68 – Chị Nguyễn Hải Yến Kiot số 60 – Chợ Trới , TT Trới , Huyện Hoành bồ, Tỉnh Quảng Ninh 0962085929
2 Hoành Bồ Quầy thuốc Số 100 150, Tổ , khu 3,thị trấn Trới ,Hoành Bồ/QUẢNG NINH 0384532888
3 Hoành Bồ Quầy thuốc Số 66 309 Tổ 3, Khu trới 10 Hoành Bồ – Tp.Hạ Long , Quảng Ninh. 0386465167
4 Hoành Bồ Quầy thuốc Số 39 56 Tổ 4, khu 5, Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 0984532685
5 Hoành Bồ Quầy thuốc Ngọc An Số nhà 10, Tổ 2, khu Trới, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh 0904734737
6 Hoành Bồ Quầy thuốc Hùng Yến Tổ 3, Khu 10 Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh 0968181390