Huyện Yên Minh

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Hà Giang
Yên Minh
Nhà Thuốc Mai Thị Ngà HG SN 132 Tổ 3 TT Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang 0976076970