Huyện Ba Bể

TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
Hiệu thuốc tư nhân Vũ Nhung 0978335543 Bắc Kạn Ba Bể Thị Trấn. Chợ Rầm, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn