Huyện Ba Tri

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc 1576 0395194639 Bến Tre Ba Tri 233/AĐ2 Ấp An Định, Xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre