Huyện Bến Cát

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 NT An Phước 937.551.363 Bình Dương Huyện Bến Cát 78 KP1, KP1 Cầu Đò, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát
2 NT Số 401 386443952 Bình Dương Huyện Bến Cát 401, Cho Long Nguyên, Bàu Bàng, Huyện Bến Cát
3 NT Quỳnh Như 396531880 Bình Dương Huyện Bến Cát 07, (gần Đa Khoa Mỹ Phước), Mỹ Phước, Huyện Bến Cát
4 Nhà Thuốc 274 986855037 Bình Dương Huyện Bến Cát 274, D18 – My Phuoc 1, Thoi Hoa, Huyện Bến Cát
5 Nhà Thuốc An Phước 2 933385273 Bình Dương Huyện Bến Cát 37, Hùng Vương, Khu Phố 2, Huyện Bến Cát
6 Nhà Thuốc Minh Đức 563567567 Bình Dương Huyện Bến Cát Xc2-tc3, phường Mỹ phước, thị xã bến cát, tỉnh bình dương