Huyện Bình Giang

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Linh Thúy HD 336122368 Hải Dương Bình Giang SN25 Lạc Long Quân, Khu Thượng, Xã Tráng Liệt – TT Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
2 Quầy Thuốc Phương Thúy HD 0345299725 Hải Dương Bình Giang Thôn Bùi Xá, Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giàng, Hải Dương
3 Quầy thuốc Hồng Giao 0979654678 Hải Dương Bình Giang Ngã tư Phủ, Xã Thái Học , Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
4 Quầy thuốc Số 9 Ds Lê Thị Hoa 02203779030 Hải Dương Bình Giang Thôn Phủ, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang , Tỉnh Hải Dương
5 Quầy thuốc phương nga 987392073 Hải Dương Bình Giang Phố Phủ, Bình Giang, Hải Dương