Huyện Bình Lục

Tên Nhà thuốc SĐT Tỉnh Huyện Địa Chỉ
Quầy Thuốc Số 6 Chị Nguyễn Thị Đào 397224889 Hà Nam Bình Lục Chợ sông,xóm 7 Xã Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
QT Trung Tâm Thúy Hoàn 988746569 Hà Nam Bình Lục Xóm 6 Tràng An, Dốc Mỹ,Huyện Bình Lục,Hà Nam, Giáp Huyện Lý Nhân và Ninh Xá, TP Phủ Lý