Huyện Bố Trạch

STT Khu vực Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Bố Trạch Quầy Thuốc Dì Mến QB Chợ Hoàn Lão – TT Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình 0915472232
2 Bố Trạch Quầy Thuốc Thùy Miên Chợ Hoàn Lão huyện Bố Trạch/QUẢNG BÌNH 0912457793
3 Bố Trạch Quầy Thuốc Tuệ Hoa – chị Hoa Chợ Thanh Hà, Thanh Khê, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình 0793270222
4 Bố Trạch Quầy thuốc Khánh Phượng chợ Thanh Hà ,Thanh Trạch,Bố Trạch,Quảng bình 0949634350