Huyện Bù Gia Mập

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Mai Hoa 0989379309 Bình Phước Bù Gia Mập Thôn 2, Xã Đakia, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước