Huyện Cam Lâm

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Khánh Hòa
Cam Lâm
Quầy Thuốc Quốc Khải 00, Chợ Cam Đức, Cam Đức, Huyện Cam Lâm 0985142777