Huyện Cẩm Lệ

STT Tên NT SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nt Hưng Thịnh 0906488005 TP. Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ 88, Tôn Đản, Hòa An, Quận Cẩm Lệ
2 Nt Trí Anh 0905209183 TP. Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
3 Nt Phước Thịnh 02363701879 TP. Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ Kios 3, Chợ Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
4 Nt Minh Nguyệt 0905773380 TP. Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ Iot, Chợ Hòa Cầm, Q. Quận Cẩm Lệ
5 Nt Minh Huyền 2 0982767070 TP. Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ 51, Trần Phước Thành, Khuê Trung ., Quận Cẩm Lệ