Huyện Cẩm Thủy

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thanh Hóa
Cẩm Thủy
Nhà Thuốc Nhật Lệ Ngã Ba Đường Hồ Chí Minh, Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa 0946401686
2 Thanh Hóa
Cẩm Thủy
Nhà thuốc Hoà Thuỳ Chiềng 1, Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa 0973836123
3 Thanh Hóa
Cẩm Thủy
Đại lý Nguyễn Nguyệt Thị Trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa 0941252386
 4  Thanh Hóa
Cẩm Thủy
QT số 01 – Chi Nhánh Dược Cẩm thủy. Chị Tú sô 5Tổ 7 – TT Cẩm Thủy huyện Cẩm Thủy/THANH HÓA  0352 939 487