Huyện Cẩm Xuyên

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Viễn Hương 0984226705 Hà tĩnh Cẩm Xuyên Chợ Cẩm Nhượng,Cẩm Xuyên/HÀ TĨNH
2 Quầy thuốc Số 2 chị Oanh 0978329263 Hà tĩnh Cẩm Xuyên tổ 13 TT Cẩm Xuyên/HÀ TINH
3 Quầy thuốc Hùng Sương chị Sương 0975933469 Hà tĩnh Cẩm Xuyên Thôn 10 Cẩm Trung ,Cẩm Xuyên/HÀ TĨNH
4 Quầy Thuốc Trần Thị Phương Lý HT 0973414110 Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Chợ Hội, TT Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
5 Quầy Thuốc Đặng Lệ Hằng 0979135924 Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Chợ Hội, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh