Huyện Cần Giờ

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 NT Bình Khánh 2 0975907339 TP Hồ Chí Minh Huyện Cần Giờ Số 26/1, Duyên Hải, KP Hưng Thạnh, Hưng Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh