Huyện Can Lộc

Tên Nhà thuốc SĐT Tỉnh/TP Quận/huyện Địa chỉ
Công ty CP dược Tân Thành 0979944698 Hà Tĩnh Can Lộc nhà số 2 ngõ 82 đường nguyễn thiếp, Thị Trấn Nghèn Can Lộc Hà tĩnh
Quầy thuốc Thanh Mai 0978388123 Hà Tĩnh Can Lộc 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
Quầy thuốc Thắm Dũng 0989786960 Hà Tĩnh Can Lộc Thị trấn Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Quầy thuốc Cẩm Nhung 0971300352 Hà Tĩnh Can Lộc Chợ Đình, Trung Lộc Can Lộc Hà Tĩnh
Quầy Thuốc Trần Thị Lam 0932344234 Hà Tĩnh Can Lộc Chợ Nhe Vĩnh Lộc Can Lộc Hà Tĩnh
Quầy Thuốc Thiện Huyền 0982116812 Hà Tĩnh Can Lộc Xóm Tùng Liên
Nguyễn thị Thảo 0972983078 Hà Tĩnh Can Lộc Số 302, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TT Nghèn, Huyện Can lộc, Tỉnh hà Tĩnh
Quầy thuốc Cẩm Nhung 0971300352 Hà Tĩnh Can Lộc Chợ Đình, Trung Lộc Can Lộc Hà Tĩnh
Quầy Thuốc Trần Thị Lam 0932344234 Hà Tĩnh Can Lộc Chợ Nhe Vĩnh Lộc Can Lộc Hà Tĩnh
Quầy Thuốc Thiện Huyền 0982116812 Hà Tĩnh Can Lộc Xóm Tùng Liên