Huyện Cao Lộc

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
1 QT Phúc Tâm – Cao Lộc – Lạng Sơn 0986862336 Lạng Sơn Cao Lộc Khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng , Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
2 QT Văn Trường – Cao Lộc – Lạng Sơn 0974376896 Lạng Sơn Cao Lộc Số 155 Tổ 1 Khối 6, Thị trấn Cao Lộc , Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
3 Quầy thuốc Vân Trường 0974376896 Lạng Sơn Cao Lộc Số 155 Tổ 1 Khối 6, Thị trấn Cao Lộc , Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn