Huyện Châu Thành

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc 1202 0975040451 Bến Tre Châu Thành ấp An Hòa Thạnh, xã An Hóa, Châu Thành, Bến Tre
2 Quầy thuốc 18 0918813938 Bến Tre Châu Thành Ấp 6, Xã Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre
3 Qt 18 0918813938 Bến Tre Châu Thành 64, Thị Trấn Châu Thành, .., Huyện Châu Thành