Huyện Chi Lăng

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc tân dược Tô Thị Thùy LS 353139836 Lạng Sơn Chi Lăng SN 120, Khu Chính, TT Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
2 Quầy Thuốc Hoàng Chung 0979672184 Lạng Sơn Chi Lăng Chợ Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn