Huyện Chợ Mới

Tỉnh Tên NT Địa chỉ SĐT
Bắc Kạn
Chợ Mới
Quầy thuốc Thu Diệu Xóm Nà Mố, Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ( đối điện đường vào trung tâm y tế Chợ Mới) 0979918156