Huyện Đắk Hà

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Số 46 985522265 Kon Tum Huyện Đắk Hà 397, Hùng Vương, Tt Đăk Hà, Huyện Đắk Hà
2 Thuốc Tây Luyện 968273943 Kon Tum Huyện Đắk Hà 58, Chu Văn An, Tt Đăk Hà, Huyện Đắk Hà