Huyện Đăk Tô

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Số 65 1638631979 Kon Tum Huyện Đăk Tô 406, Hùng Vương, Tt Đăk Tô, Huyện Đắk Tô