Huyện Ea H’leo

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Đắk Lắc
Ea H’leo
Đại lý Nguyễn Ly Cửa hàng vật liệu xây dựng Vĩnh Tiến- km 86- xã Earal- huyện Eahleo- tỉnh Dăk Lăk 0935010434
2 Đắk Lắc
Ea H’leo
Đại lý Trần Thị Kim Ngân Nha khoa Pháp Việt, 513 Giải Phóng, Eadrang-Eahleo- Daklak 0979589544