Huyện Gia Nghĩa

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1035 NT thành tâm ( nguyễn đức thuận ) 376866779 Dak Nông Gia Nghĩa nhà thuốc thành tâm , ngã 3 tỉnh đội , nghĩa trung , thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông