Huyện Gía Rai

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
575 ĐL Số 39 Nguyễn Văn Hợi BL 2913880866 Bạc Liêu Giá Rai 39- Phong Thạnh Đông- Gía Rai, Bạc Liêu