Huyện Giồng Trôm

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 NT Thái Hòa 0845937986 Bến Tre Giồng Trôm Số 131/1, Chợ Giồng Trôm, Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre