Huyện Hà Quảng

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Cao Bằng
Hà Quảng
Nhà thuốc Phương Anh – Hà Quảng TT Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 0947756116