Huyện Hà Tiên

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Hồng Nhị 0919044656 Kiên Giang Hà Tiên 22 Nguyễn Chí Thanh, phường Tô Châu, Hà Tiên, Kiên Giang