Huyện Hải Châu

STT STT SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc An Nhiên ĐN 02366513352- 0935760935 Đà Nẵng Hải Châu 395 Núi Thành, P Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
2 Minh Huyền 982767070 TP. Đà Nẵng Quận Hải Châu 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu
3 Nt Cẩm Tú 2362214842 TP. Đà Nẵng Quận Hải Châu 555, Hoàng Diệu, Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu
4 Nt Dapharco 22 0905.342.341 TP. Đà Nẵng Quận Hải Châu 2, Phan Đình Phùng, A, Quận Hải Châu
5 Nt Dapharco 176 0982.049.089 TP. Đà Nẵng Quận Hải Châu 200, Quang Trung, Thạch Thanh, Quận Hải Châu