Huyện Hòa Vang

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Đà Nẵng
Hoà Vang
Chị Kiều Đại Lý Thuốc Tây đường Dương Sơn, Hòa Tiến, Hòa Vang, Huyện Hoà Vang 0905848830