Huyện Hòn Đất

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Vĩnh Hòa Đường 0947049720 Kiên Giang Hòn Đất 335 tổ 6, khu phố Tri Tôn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang