Huyện Hương Khê

Tên Nhà thuốc SĐT Tỉnh/TP Quận/huyện Địa chỉ
Quầy Thuốc Phan Lệ Thủy 0988019619 Hà Tĩnh Hương Khê xóm 4, Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh
Qyầy Thuốc Thu Thắng 0392038922 Hà Tĩnh Hương Khê K2 Thị Trấn Hương Khê,huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
Quầy thuốc chữa bệnh số 10- Bà Tứ 0989919004 Hà Tĩnh Hương Khê Chợ Hương Khê, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
Quầy Thuốc Mai Thị Thủy HT 0983385615 Hà Tĩnh Hương Khê số 253 trần phú, TT Hương Khê, Hà Tĩnh
QT Phượng Chung 983641399 Hà Tĩnh Hương Khê Khối 12, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê/HÀ TĨNH