Huyện Hương Thủy

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Tây Bão Hoàng 0358066303 Thừa Thiên Huế Thị xã Hương Thuỳ 1171, Nguyễn Tất Thành, Phú Bài,