Huyện Ia Grai

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Gia Lai
Ia Grai
Quầy thuốc Số 36 235, Hùng Vương, Tt Iakha, Huyện Ia Grai, Gia Lai 016 996 13938