Huyện Krông Năng

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Vinh Thùy 0963147647 Đắk Lắk Krông Năng 08 Thôn Trung Hồ, Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk