Huyện Kỳ Anh

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
17 QUẦY THUỐC TRẦN THỊ TÌNH 983965234 Hà Tĩnh Kỳ Anh Thôn Phú Lợi, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh/HÀ TĨNH
18 Chi nhánh dược Kỳ Anh HTHT- Quầy thuốc số 3 – NDD: Hoàng Thị Ngọc Hà 912708708 Hà Tĩnh Kỳ Anh Phường Sông Trí,Thị Xã Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
19 Nhà Thuốc Thành Tâm HT 386106487 Hà Tĩnh Kỳ Anh tổ dân phố đồ gỗ, phường kỳ thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh