Huyện Kỳ Sơn

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Hòa Bình
Kỳ Sơn
HT Số 6 C Hiền Bãi Nai – Mông Hoá – Kỳ Sơn – Hòa Bình 0916122866