Huyện Lạc Sơn

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Hòa Bình
Lạc Sơn
NT LANH LỆ Ngã 3 Xã Xuất Hoá, huyện Lạc Sơn, Tinh Hòa Bình 01694516888
2 Hòa Bình
Lạc Sơn
Quầy Thuốc Hải Thoa SN 07 Đường 12b Phố Độc Lập 0911 653 868