Huyện Lạc Thiện (Lắk)

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Minh Tâm 0843404656 Đắk Lắk Lắk 99 Nguyễn Tất Thành, TT Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
2 Quầy thuốc Ngọc Tâm 0973079087 Đắk Lắk Lắk 250 Nguyễn Tất Thành, TT Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
3 Quầy thuốc Thúy Đức 0905620883 Đắk Lắk Lắk 39 Nơ Trang Long, TT Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk