Huyện Lâm Thao

Quầy thuốc số 34 Ds TH Lê Thị Hồng Thinh 0936028596 Phú Thọ Lâm Thao Khu 9 TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
Quầy thuốc Lương Thu 0986365166 Phú Thọ Lâm Thao Khu 7 Xã Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ
Nhà thuốc Tâm Cẩn 855134059 Phú Thọ Lâm Thao Khu 2 Chợ Xã Bản Nguyên
Quầy Thuốc Bảo Chang 989224392 Phú Thọ Lâm Thao TT Lâm Thao