Huyện Lạng Giang

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Bắc Giang
Lạng Giang
Cửa hàng thực phẩm chức năng Cường nụ cầu gỗ -Tiên Lục -Lạng Giang -Bắc Giang 0359171259
2 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc Tâm Việt Thôn 4 , Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang/BẮC GIANG 0989700785
3 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc số 9 – Trần Thị An Thôn Thanh Bình, Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang 0962060311
4 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc Ánh Lượng Ngã 4 Kép, Lạng Giang, Bắc Giang 0988074281
5 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc Huyền Hậu Thôn Núi Dứa, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 0964815568
6 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc số 27( Hoàng Đức Việt) Khu Phố Triển, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang,Bắc Giang/BẮC GIANG 0961948368
7 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy Trung Tâm Bagipham số 4 – Trần Thị Hậu Số 29 đường Cần Trạm, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang/BẮC GIANG 0973151768
8 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc Quỳnh Xoan Số 140 Nguyễn Trãi , Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang , Tỉnh Bắc Giang/BẮC GIANG  

0988723069

9 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc số 133,Dược sĩ Nhật Anh Đỉnh dốc cổng chợ Kép, Xã Tân Thịnh, Huyện Lạng Giang,Tỉnh Bắc Giang/BẮC GIANG 0968200193
10 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc 705 , Dược sĩ Nguyễn Văn Lưu Cầu Đen, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang/BẮC GIANG 0978684102
11 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc Ngọc Hạnh xóm Bằng, xã nghĩa hòa, Lạng Giang, Bắc Giang 0972997189
12 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc Phương Lam, Dược sĩ Đồng Thị Phương Số 176 Nguyễn Trãi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 0906111859
13 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc Tú Loan Thôn Đồng 1, xã Tân Thịnh,  Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 0983532885
14 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc số 268 Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 0399 779 389
15 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc Thanh Dung Phố Giỏ, Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 0392913981
16 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc Huy Hoàng Đại Giáp, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 0335262828
17 Bắc Giang
Lạng Giang
Quầy thuốc Vinh Nghiêm Xã An Hà, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 0368 342 984