Huyện Lập Thạch

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Quầy thuốc Hậu Hà 0963813678 Vĩnh Phúc Lập Thạch khu 6,Xã Quang Sơn – Huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc
Quầy thuốc Hoàng Năm ‘0976378919 Vĩnh Phúc Lập Thạch Phố Phú Lâm, Thị Trấn Lập Thạch , Huyện lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà thuốc tư nhân hà thắng 0987517640 Vĩnh Phúc Lập Thạch Thôn Xuân Me, Xã Bàn Giản, Huyện  Lập Thạch,  Tỉnh Vĩnh Phúc