Huyện Lệ Thủy

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc số 6 – Hà Nhơn 355098467 Quảng Bình Lệ Thủy 28 Trần Hưng Đao, TT Kiến Giang , Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình
2 Quầy Thuốc Số 4 Nguyễn Thị Lan 346473283 Quảng Bình Lệ Thủy Chợ Tréo, TT Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình