Huyện Liên Chiểu

STT STT SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc An Khang Đường ( Bùi Tuấn Diên ) 962907468 Đà Nẵng Liên Chiểu B2.10.48 Khu đô thị Phước Lý, Hòa Minh, Liên Chiểu Đà Nẵng.
2 Nt Mạnh 0905.233.043 TP. Đà Nẵng Quận Liên Chiểu 333, Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
3 Nt Tân Dung Phong 0905.558.858 TP. Đà Nẵng Quận Liên Chiểu 400, Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Quận Liên Chiểu