Huyện Lộc Bình

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
1 Quầy thuốc số 127 0966016111 Lạng Sơn Lộc Bình Số Nhà 40, Khu Hòa Bình, TT Lộc Bình,Lạng Sơn
2 Hiệu Thuốc Hồng Yến 0964691685 Lạng Sơn Lộc Bình QL4B, TT. Na Dương, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn