Huyện Lục Ngạn

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 QT Số 103 CNDP Lục Ngạn-DSTH Hoàng Văn Bộ 978009885 Bắc Giang Lục Ngạn TT Biển – Biển Động – Lục Ngạn, Bắc Giang
2 Quầy thuốc Trung tâm Bagipharm số 13 963919885 Bắc Giang Lục Ngạn 164 Trường Chinh, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang
3 Quầy thuốc số 206 0399954701 Bắc Giang Lục Ngạn Km3 Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn , Tỉnh Bắc Giang
4 Quầy thuốc 108 0366019636 Bắc Giang Lục Ngạn Chợ Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giáng